Over Ons

Stichting MaSe is zowel in Nederland als in Oeganda geregistreerd. We werken met vrijwilligers uit gemeenschappen, families en scholen in Oeganda om de meest behoeftige en / of weeskinderen te identificeren die geen schoolgeld en basisbenodigdheden zoals kleding en voed hebben.

 

In 2013 we hebben elkaar ontmoetten (Agnes en Janwillem)  en sindsdien bezoeken we elk jaar Oeganda. In 2015 zijn we begonnen met het helpen van kinderen in het dorp Kampungu, waar we de meeste tijd doorbrengen als we naar Oeganda reizen. We hebben kinderen in Kampungu, Kalisizo in Oeganda gesteund om naar school te gaan via MASE Orphans Uganda.

In de loop van de tijd is de vraag om meer kinderen te helpen toegenomen. Aan de andere kant wordt onze steun aan de kinderen beperkt door een grotere verantwoordelijkheid aan onze kant. Met ons groeiende verantwoordelijkheid hebben we besloten om deze steun op te schalen.

 

We hebben onze ervaring, kennis en vaardigheden gebruikt - in samenwerking met Oegandese vrijwilligers en gemeenschapsoudsten - om een ​​project Stichting MaSe te starten dat kinderen in Kampungu helpt om goed onderwijs te krijgen en in hun basisbehoeften te voorzien. We hebben deze organisatie ook in Nederland aangemeld om onze vrienden en welzijnswensen te bereiken om meer kinderen in de omgeving te ondersteunen.

De bedoeling van Stichting MASE Orphans Nederland is om  vrijwilligers, vrienden en familie te bereiken die met ons mee kunnen doen om de kinderen in Kampungu Kalisizo, Oeganda, te ondersteunen.

Na ongeveer 5 jaar kinderen in Uganda te hebben gesteund met individuele donaties, hebben we het idee om een​​stichting in Nederland op te richten. Een stichting zou een professionelere en betrouwbaardere manier zijn om steun te werven bij geïnteresseerde sponsors, waaronder vrienden en familie. 

Stichting MASE Orphans heeft als een missie sociale ongelijkheid en analfabetisme onder kinderen en jongeren in Oeganda te verminderen.

 

Dit willen we bereiken door ze toegang te geven tot onderwijs, en zo te helpen bij persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijk engagement; verder kan de implementatie van eventuele verdere acties die verband houden met het voorgaande nuttig zijn in de meest ruime zin.

Ons Missie

Ons  Visie

Ondersteunen van kinderen en jongeren bij het vinden van en plek in maatschappij en verkrijgen van toegang tot basale voorzieningen op het gebied van onder andere gezondheid en onderwijs

Het doel van Stichting MASE Orphans Nederland is het ondersteunen van projecten in Oeganda van MASE Orphans Oeganda op het gebied van gezondheid, onderwijs, moeder-kindrelatie en het ondersteunen van weduwen en familieleden bij inkomensgenererende activiteiten. Het verrichten van verdere handelingen die dit bevorderen en in de ruimste zin hiermee verband houden

Doel van de stichting

Staf en bestuur

Bestuur Nederlands

 

Voorzitter: Agnes Grace Nalubiri

Secretaris: Sunnie Abia Kibwiga Achurobwe

Penningmeester: Janwillem van der Kraan

 

Bestuur Oeganda

 

Voorzitter: Nassuuna Winifred

Secretaris: Phoebe Kabiito

Penningmeester: Oliver Nangombe

Stichting MaSe hanteert een zuinig uitgavenbeleid waarbij een maximaal deel van de inkomsten aan de projecten wordt besteed. Dit betekent dat we alleen met vrijwilligers werken; de bestuursleden ontvangen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien er door een bestuurslid noodzakelijke kosten worden gemaakt, kunnen deze worden vergoed. Dit is exclusief reizen van en naar Oeganda, deze worden door de bestuursleden zelf betaald.