Verification: ad81d75d8ef4b873
top of page
school

Onderwijsproject

Our Mission

Onderwijs in Oeganda

In Oeganda is ongeveer de helft van de bevolking jonger dan 15 jaar. Dat betekent dat er ongeveer 8 miljoen schoolgaande kinderen zijn. Veel van deze kinderen gaan nu naar school. De Oegandese regering heeft in 1997 een nieuw onderwijssysteem ingevoerd. Volgens dit systeem is het basisonderwijs gratis voor 4 kinderen per gezin, waarvan minimaal 2 meisjes.

Hierdoor konden veel kinderen voor het eerst naar

school!

Helaas maakte dit de kwaliteit van het onderwijs veel slechter. De klassen waren overvol. Er bleken te weinig klaslokalen, te weinig banken en stoelen, te weinig boeken en schriften te zijn.

 

Er waren ook te weinig docenten. Door de slechte kwaliteit van het onderwijs en de slechte omstandigheden is het voor de meeste studenten moeilijk om te leren. Dit betekent dat veel kinderen de school voortijdig verlaten.

children-in-class
Onderwijsstadia

Onderwijsstadia

In Oeganda gaan kinderen vanaf 6 jaar naar de basisschool. De klassen lopen van Primary 1 (P1) tot en met Primary 7 (P7). Een schooljaar is opgedeeld in drie trimesters (terms). Na elke trimester krijgen de leerlingen een rapport. Aan het einde van P7 moeten de kinderen een examen afleggen, het Primary Leaving Examination. 

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs, de Secondary School. Deze Secondary School is te vergelijken met de onderbouw van voortgezet onderwijs en  loopt van Senior 1 tot en met Senior 4 (S4) in Oeganda. Senior 4 wordt met een examen (Ordinary level examination) afgesloten.

 

Na S4 gaan de leerlingen weer naar de Advanced Secondary School, te vergelijken met bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Senior 5 en Senior 6)

​​Als je Senior 6 goed hebt doorlopen, kun je naar  universiteit.

Wanneer u een kind opvoedt, maak je duurzame verandering in hun gemeenschap. Ze zullen in ruil daarvoor meerdere sociale impact creëren, zorg dragen voor het milieu en hun eigen ontwikkeling beheren door de kennis die ze hebben opgedaan

Schoolkosten in Oeganda

Basisscholen in Oeganda verschillen in kosten afhankelijk van of het een overheidsschool of privéschool, dagschool of Kostschool is. Elke schooljaar bestaat uit 3 termijnen.

Hieronder zijn de kosten voor een termijn:

Eerste klas

Eerste klas school is een kostschool

€ 238 tot € 476
Tweede klas

Tweede klas school is een kostschool

€ 166 tot € 214
Derde klas

Derde klas school is een dagschool

€ 95 tot € 142
Vierde klas

Vierde klas school is een dag en overheidschool

€ 35 tot € 60
Tweede klas school heeft de meeste voorkeur voor kinderen die door Stichting MaSe worden ondersteund. 

Schoolcategorieën en kosten

​De eerste en tweede klas school zijn kostscholen. De derde klas school is een dag school.  

 

De vierde klas school is een overheidsschool. Op deze school zijn vaak weinig leraren, waarvan sommigen niet gekwalificeerd, grote klassen en weinig leermiddelen.

De keuze voor kostschool heeft in Oeganda de voorkeur. De leerlingen kunnen zich dan, onder begeleiding, goed bezighouden met schoolwerk.

 

Er is elektriciteit om ’s avonds te kunnen studeren. Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten aangeboden.

Schoolcategorieen en kosten
children hun

Hun Uitdagingen

Als de leerlingen elke dag naar huis gaan worden er veel huishoudelijke taken aan hen toebedeeld. Er moet veel en vaak water gehaald worden bij een bron. Omdat het vroeg donker is, gebeurt dit ook ’s avonds. Dat is niet veilig.

Door kostscholen worden kinderen niet afgeleid van het helpen in huis met allerlei huishoudelijke klusjes en het zorgen voor jongere broertjes en zusjes. De (lange) reistijd kan ook gebruikt worden als studietijd.

 

Een kostschool geeft bescherming. Ze hebben elkaar en er is controle.

bottom of page