Verification: ad81d75d8ef4b873
top of page
wat we doen

Organisatie

Non-profit organisatie

Stichting MaSe is een non-profit organisatie die alleen werkt met vrijwilligers. De organisatie vindt zijn oorsprong zowel in Nederland als in Oeganda. Het bestuur in Nederland bestaat uit Agnes van der Kraan-Nalubiri, Jan-Willem van der Kraan en Arianne Pongers. Het bestuur in Oeganda bestaat uit: Phoebe, Winfred en Steven.

 

De stichting werkt samen met lokale vrijwilligers uit gemeenschap Kampungu-Kalisizo. Deze vrijwilligers kennen de gemeenschap van binnenuit en hebben goed zicht op de meest arme en behoeftige gezinnen. Ook brengen zij de kinderen van en naar school of brengen hen een bezoek op de (kost)school om te zien of het goed met hen gaat.

 

De gelden die stichting MaSe ontvangt in Nederland, worden rechtstreeks overgemaakt op de rekening in Oeganda. De bestuursleden in Oeganda zorgen er persoonlijk voor dat de gelden direct overgemaakt worden naar de desbetreffende scholen. De scholen zorgen voor een schriftelijke bevestiging van de betaling, hetgeen doorgestuurd wordt naar het bestuur in Nederland. Stichting MaSe hecht waarde aan transparantie en korte financiële stromingen, zodat onze donateurs weten waar en hoe hun geld terecht komt.

een Kans
onderwijs in oeganda

Het onderwijs in Oeganda is namelijk duur en kinderen kunnen naar school als hun ouders het kunnen betalen. Wij sponsoren behoeftige kinderen, wezen en half-wezen die bij hun familie wonen. We ondersteunen kinderen met schoolgeld, kleding en eten.

 

Stichting MaSe ondersteunt kinderen uit sociaal kwetsbare en financieel verarmde gemeenschappen in Kampungu- Kalisizo (Oeganda). We ondersteunen kinderen die in een gezinssituatie leven, vaak zijn dit onvolledige gezinnen, soms wonen de kinderen bij een alleenstaande ouder, grootouder of ver familielid.

Terwijl we kinderen in Oeganda ondersteunen om naar school te gaan, willen we ze ook dicht bij God brengen. We sponsoren hen om naar christelijk gestichte scholen te gaan en school- en kerkprojecten te ondersteunen.

Scholen in Oeganda

In Oeganda is de basisschool van de overheid gratis, maar goed basisonderwijs is niet gratis. Bovendien maken de kosten van schooluniformen, schoolmaterialen zoals pennen en notitieboekjes het voor de armen onmogelijk om goed onderwijs te krijgen in Oeganda.

 

In Kampungu Kalisizo kunnen veel grootouders en alleenstaande ouders geen goed onderwijs voor de kinderen betalen. Te vaak wordt de keuze gemaakt om de kinderen thuis te houden om op kleine broertjes en zusjes te passen of om ze mee te laten werken.

Tutoring
Onze Steun

Onze Steun

Stichting MaSe ondersteunt daarnaast verzorgers die altijd ouder zijn met eten op speciale dagen van het jaar, bijvoorbeeld tijdens de kerst of paasdagen.

 

Kinderverzorgers zijn zich vaak bewust van de kansen die onderwijs aan kinderen biedt, maar armoede dwingt hen tot andere keuzes. Stichting MaSe werkt nauw samen met vrijwilligers in de Kampungu-gemeenschap om te bepalen welke kinderen ondersteund moeten worden.

bottom of page