Verification: ad81d75d8ef4b873
top of page
Hands up community group.

Over Ons

De oprichters

Hallo, van harte welkom op onze website. Wij zijn Agnes en Jan Willem, de oprichters van deze stichting. Wij hebben elkaar in 2013 in Nederland ontmoet. Wij woonden in die tijd beiden in Den Haag. Agnes was voor haar studie naar Nederland gekomen in 2009. Ze was vanuit Oeganda geselecteerd om een studie op de 'International Institute of Social Studies' (ISS, Erasmus Den Haag) te volgen. Agnes heeft deze studie in 2011 afgerond en werkt op dit moment voor Stichting Vluchteling. Jan Willem was na een aantal jaar in het buitenland (voor Boskalis Internationaal), net voor Boskalis Nederland begonnen, waar hij nu nog werkzaam is.  

In 2016 zijn we in Nederland getrouwd, in 2017 in Oeganda. We zijn gezegend met 2 lieve, gezonde kinderen. Onze zoon heet Max (2016) en onze dochter heet Selah (2018). Dit vormt samen de naam van onze stichting: MaSe. 

MaSe Foundation oplichters in Oeganda.
Oprichter van stichting MaSe bezoekt kinderen op School.

De oprichting

In 2015 zijn we begonnen met het helpen van kinderen in Oeganda uit het dorp Kampungu. Dit is de plek waar de moeder van Agnes woont en waar we de meeste tijd doorbrengen als we naar Oeganda reizen. 

Na ongeveer 5 jaar kinderen in Oeganda te hebben gesteund met individuele donaties, kregen we het idee om een​​ stichting in Nederland op te richten. Een stichting zou een professionelere en betrouwbaardere manier zijn om steun te werven bij geïnteresseerde sponsors, waaronder vrienden en familie. 

 

Sinds 2020 staat onze stichting geregistreerd. Alle officiele kanalen (notaris, Kamer van Koophandel, bankzaken Nederland, bankzaken Oeganda) zijn inmiddels doorlopen. 

​In de loop van de tijd is de vraag om hulp voor kinderen toegenomen. Onze situatie in Nederland zorgt ervoor dat we 'het erbij' moeten doen. Door de stichting en bijvoorbeeld de lancering van deze site hopen we het draagvlak te vergroten. Gelukkig zien we dat een aantal mensen hier ons al goed en genereus bij helpen!

Stichting MaSe heeft als missie; sociale ongelijkheid en analfabetisme onder kinderen en jongeren in Oeganda te verminderen.

De Samenwerking

Stichting MaSe is zowel in Nederland als in Oeganda geregistreerd. We werken over het algemeen samen met de gemeenschap uit het district Kyotera. Samen met de families uit de dorpen Kampungu, Kabale, Lutoma, Kalongo, zorgen we ervoor dat de gezinnen die het meest behoeftig zijn in beeld komen en geholpen kunnen worden.

Door de steun van de gemeenschapsoudsten en families in de omgeving is het mogelijk om steeds meer gezinnen en kinderen te bereiken. Prioriteit voor Stichting MaSe is het voorzien in de basisbehoeften van de kinderen (kleding, voedsel, verzorgingsproducten, etc.) en het betalen van schoolgeld en schoolproducten (uniform, pennen, potloden, schriften, etc.).

Om bovenstaande te kunnen realiseren, hebben we de steun van familie, vrienden en vrijwilligers, zowel in Oeganda als in Nederland hard nodig!

Gelukkige kinderen in Oeganda.
Een kind in een klaslokaal.

Onze Missie

De sociale gelijkheid onder kinderen en jongeren in Kyotera bevorderen.

Dit willen we bereiken door ze toegang te geven tot onderwijs. Op deze manier dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van de kinderen en jongeren.  

Tevens ondersteunen we de kinderen en jongeren bij het vinden van een plek in de maatschappij, zodat zij zich als zelfstandige individuen met hun eigen talenten kunnen blijven ontwikkelen.

Bestuur Stichting MaSe Nederland

Museum for humanity

Agnes Grace Nalubiri

Voorzitter
  • Grey LinkedIn Icon
Secretaris

Arianne  Pongers

Secretaris
penningmeester

Janwillem van der Kraan

Penningmeester
  • Grey LinkedIn Icon

Bestuur MaSe Foundation Oeganda

voorzitter

Ssekabuuza Stephen Kibuuka

Voorzitter
Nannyondo Milly

Nannyondo Milly

Secretaris
Nassuuna Christine

Nassuuna Christine

Penningmeester
kid raising hand for food

Ons deel als bestuur

Stichting MaSe hanteert een zuinig uitgavenbeleid waarbij een maximaal deel van de inkomsten aan de projecten wordt besteed. Dit betekent dat we alleen met vrijwilligers werken; de bestuursleden ontvangen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien er door een bestuurslid noodzakelijke kosten worden gemaakt, kunnen deze worden vergoed. Dit is exclusief reizen van en naar Oeganda, deze worden door de bestuursleden zelf betaald.

bottom of page